Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Beş Şehir" kitabı ekseninde hazırlanan projemiz, katılımcılara tarih, sanat, estetik haz ve bilinç kazandırmayı amaçlıyor

Neden "Beş Şehir"?
Tanpınar, bu kitabında Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul'u tarihiyle, kültürüyle, mimarisinden müziğine kadar bütün özellikleriyle anlatır. O şehirlerin tarihi, birçok kaynağın bilgisiyle zenginleştirilerek yazılmıştır.

Projemiz, "gelenek, şehir ve modernizim" ilişkisini Tanpınar'ın "Beş Şehir" kirabı üzerinden okuyarak, katılımcılar tarafından şehrin birikiminin, kültürünün ve mekanın ruhunun edebi esere, eşyaya ve insana tesirini hissettirilmesini amaçlamıştır